PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC – QUẢN LÝ KHOA HỌC – THƯ VIỆN

Mẫu thông báo
Read more
PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC - QUẢN LÝ KHOA HỌC - THƯ VIỆN

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO “NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG – CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CÁC ĐIỂM CHẠM”

Chi tiết thư mời: Thư moi viet bai tham luan Hoi …

Mẫu thông báo
Read more
PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC - QUẢN LÝ KHOA HỌC - THƯ VIỆNTIN TỨC - SỰ KIỆN

THƯ MỜI VIẾT BÀI VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA NH 2023-2024 “NÂNG CAO HIỆU QUẢ GẮN KẾT GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC”

Thư mời viết bài và đăng ký tham dự Hội thảo …

Mẫu thông báo (7)
Read more
THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ VIẾT BÁO CÁO KHOA HỌC CHO HỘI THẢO “CAO ĐẲNG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”

2024-03-22_CV22-HH-NC-PTCS-vv-dang-ky-tham-du-va-viet-bao-cao-khoa-hoc-cho-hoi-thao-CD-thuc-trang-va-giai-phap …

Mẫu thông báo
Read more
THÔNG BÁO

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC KINH TẾ, KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ 2024

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Kinh tế, Kinh …

anh-12
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

CHƯƠNG TRÌNH “CROSS-CULTURAL SHARING PARTY 2021”

Từ ngày 31/7 đến ngày 26/8/2021, CLB Giao lưu quốc tế …

dai-dien-1
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA “SAKURA SCIENCE EXCHANGE PROGRAM 2022”

anh-11
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KÍNH MỜI QUÝ THẦY/CÔ THAM DỰ VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THÁNG 04/2023

Chi tiết thông báo tại đây: 4. 2023_ICSEED_ Thư mời viết …

dai-dien-5
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG TIN VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2019-2020

Các hoạt động trọng điểm trong năm:         …

dai-dien-4
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

NHÂN SỰ PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

34APPsDAxvdJM-SKH7SsdJs2VVcMEUGuJ9Z3cH1IqPK70ko009FT1hkr29rddK91EENnwB2ywrbD165ecpH1FVCU8yhPnhTUIGEHG_3Oc-wCdSxxf2CIwVJAFv4ywyIE
Read more
PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC - QUẢN LÝ KHOA HỌC - THƯ VIỆN

CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA 16

Trong tháng 10 vừa qua, Câu lạc bộ Giao lưu Quốc …

cJ5FIMDs4ZgA-mWHzMABhfeWH_9_TeqWE7ZJ2HVavUV8QjPFYPXrhZUk0PDPnFEY
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

SINH HOẠT NGOẠI KHÓA – TEAM BUILDING “DESTINY” 08/12/2019

Theo kế hoạch của năm, vào ngày 08 tháng 12 năm …

up web mới (3)
Read more
PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC - QUẢN LÝ KHOA HỌC - THƯ VIỆN

GIỚI THIỆU PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU

A. CƠ CẤU NHÂN SỰ B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 1. …