PHÒNG THANH TRA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2023 – 2024

THÔNG BÁO NGÀY 25/08/2023 Công khai đội ngũ giảng viên năm …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2023 – 2024

THÔNG BÁO NGÀY 25/08/2023 Công khai tài chính năm học 2023 – 2024. File …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2022 – 2023

THÔNG BÁO NGÀY 25/08/2023 Công khai cơ sở vật chất năm học 2022 – …

Untitled design (6)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022 – 2023

THÔNG BÁO NGÀY 25/08/2023 Công khai thông tin chất lượng đào …

dai-dien-4
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC

Quyết định số 122/QĐ-CEA.UD ngày 12/10/2017 về việc công nhận đạt …

dai-dien-3
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2021 – 2022

THÔNG BÁO NGÀY 06/09/2022 Công khai thông  tin chất lượng đào …

dai-dien-1
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015.

Quyết định và giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất …

dai-dien-1
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

PHÒNG THANH TRA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1. Công tác Thanh tra Tham mưu Lãnh đạo Nhà trường …

up web mới (5)
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

GIỚI THIỆU PHÒNG THANH TRA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

A. CƠ CẤU NHÂN SỰ Email: phongttr_dbcl@kthcm.edu.vn Họ tên Chức vụ Email …