PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Mẫu thông báo (1)
Read more
THÔNG BÁOTIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả và …

Xét tuyển vòng 2
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO THỜI GIAN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024 (VÒNG 2)

Thành phần: ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển …

Mẫu thông báo
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

THÔNG BÁO NỘI DUNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024 (VÒNG 2)

Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐTDVC ngày 29 tháng 12 năm …

Mẫu thông báo (7)
Read more
THÔNG BÁOTIN TỨC - SỰ KIỆN

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024 (VÒNG 2)

Căn cứ Thông báo số 28/TB-CĐKT ngày 15 tháng 11 năm …

Mẫu thông báo (5)
Read more
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNHTIN TỨC - SỰ KIỆN

THÔNG BÁO KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024 (VÒNG 1)

Căn cứ Thông báo số 28/TB – CĐKT ngày 15 tháng …

Mẫu thông báo
Read more
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNHTHÔNG BÁO

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024

Thông báo số 28/TB-CDKT ngày 15 tháng 11 năm 2023 của …

anh-10
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 – 2022

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 – 2022 …

dai-dien-4
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

QD27-CDKT-Vv thanh lap Phong Hanh chinh – Quan tri …

dai-dien-5
Read more
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

1. Chức năng a)   Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác …

up web mới (4)
Read more
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

A. CƠ CẤU NHÂN SỰ      B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ …