TRUNG TÂM

DANH SÁCH DỰ THI
Read more
ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THÁNG 5 NĂM 2024 – KỲ THI 26/05/2024

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ THÔNG …

_THÔNG BÁO (3)
Read more
ĐÀO TẠO TIN HỌCTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KỲ THI 21/04/2024

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ THÔNG …

_THÔNG BÁO (1)
Read more
ĐÀO TẠO TIN HỌCTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KỲ THI 31/03/2024

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ THÔNG …

_TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ
Read more
ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

Thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tháng 5/2024

Đăng ký THI LẠI: tại đây …

CHIÊU SINH TIN HỌC
Read more
ĐÀO TẠO TIN HỌCTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

CHIÊU SINH LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN KHÓA 04 NĂM 2024 – KHAI GIẢNG THÁNG 5/2024

LINK THÔNG TIN KHÓA HỌC & ĐĂNG KÝ GHI DANH: tại …

CHIÊU SINH TIẾNG ANH
Read more
ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 03 NĂM 2024 KHAI GIẢNG THÁNG 05/2024

LINK THÔNG TIN KHÓA HỌC & ĐĂNG KÝ GHI DANH: https://bit.ly/3TX56gx …

KẾT QUẢ THI
Read more
ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ – Kỳ thi ngày 14/04/2024

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ THÔNG …

_THÔNG BÁO
Read more
ĐÀO TẠO TIN HỌCTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KỲ THI 24/03/2024

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ THÔNG …

DANH SACH LỚP HỌC
Read more
ĐÀO TẠO TIN HỌCTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

DANH SÁCH CÁC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN KHÓA 2 – THÁNG 04/2024-ĐỢT 2

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ  THÔNG BÁO …

Bản sao của TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ
Read more
ĐÀO TẠO TIN HỌCTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 24/03/2024 & NGÀY 31/03/2024

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ THÔNG BÁO KẾT …

DANH SÁCH DỰ THI
Read more
ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ – TIẾNG ANH THÁNG 04/2024 – KỲ THI 14/04/2024

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ THÔNG …

DANH SACH LỚP HỌC
Read more
ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

DANH SÁCH CÁC LỚP ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA  THÁNG 04/2024

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ  THÔNG BÁO DANH …