LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

       Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (tên giao dịch tiếng Anh: Ho Chi Minh City College of Economics) được thành lập theo Quyết định số 620/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ 4 trường Trung học chuyên nghiệp:

 

       Tên tiếng Việt: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

       Tên tiếng Anh: HOCHIMINH CITY COLLEGE OF ECONOMICS

       Tên viết tắt: HCE

       Trụ sở: 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

NHỮNG CỘT MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG

 

15/09/1989: Trường Trung học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 trường Trung học chuyên nghiệp của Thành phố: Trường Trung học Tài Chính, Trường Trung học Kế Hoạch, Trường Trung học Thương nghiệp, Trường Trung học Lao động – Tiền lương.

 

03/02/2005: Trường được nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HCE) theo Quyết định số 620/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoTrường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là trường công lập trong hệ thống các trường Đại học – Cao đẳng của cả nước.

 

07/03/2005: Cơ quan chủ quản của Trường là Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 41/2005/QĐ-UB ngày 07 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

       Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

       Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014, Điều lệ trường Cao đẳng, ban hành theo Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

 
Vài nét nổi bật trong công cuộc hình thành và phát triển: 

       Trong suốt chặng đường hơn 30 năm hình thành và phát triển. Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, hợp tác phát triển và các dịch vụ khác nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm đào tạo giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, đào tạo những người giỏi nghề, có khả năng ứng dụng nghề nghiệp, có trách nhiệm, nhân văn và tận tâm vì cộng đồng và có khả năng học tập suốt đời.

       Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã được xã hội biết đến là một trong những cái nôi đào tạo nguồn nhân lực vững vàng về chuyên môn, nhiệt huyết trong công việc cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành phố. Vị thế và uy tín của nhà trường đang được củng cố và nâng cao.

       Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đạt chuẩn kiểm định chất lượng 02 chương trình đào tạo là Hướng dẫn du lịch và Logistics. Trong thời gian sắp tới, Nhà trường sẽ triển khai kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo còn lại. Những thành tích đạt được của Nhà trường chính là kết quả ghi nhận công sức của cả tập thể sư phạm và học sinh, sinh viên Nhà trường. Điều này đã góp phần lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển Nhà trường trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiên tiến, đa ngành. 

HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
 
Về đào tạo

       Hiện nay, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai 26 ngành đào tạo, trong đó có 18 ngành học ở trình độ Cao đẳng và 8 ngành học trình độ Trung cấp.

       Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang không ngừng cải tiến về chất lượng đào tạo được công nhận “Đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục” theo tiêu chí đánh giá của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vào năm 2022.

       Hàng năm, tỷ lệ tuyển sinh của trường luôn đạt 100% chỉ tiêu đề ra và số sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay chiếm hơn 80%.

 

Về hợp tác

       Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã được xây dựng được một hệ thống các đối tác chiến lược trong nước, tập trung hỗ trợ học bổng, thực tập – thực tế cho sinh viên.

       Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế cũng là nhân tố quan trọng góp phần tích cực vào quá trình phát triển của trường. Đến nay Nhà trường đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác với 20 trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thuộc các quốc gia trong khu vực về trao đổi sinh viên, giảng viên, đào tạo và hợp tác nghiên cứu.

Về chiến lược

       Với mục tiêu chú trọng hội nhập quốc tế, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đẩy mạnh các hoạt động trao đổi hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giảng dạy và trao đổi nghiên cứu nhằm đưa trường trở thành một cơ sở liên kết đào tạo nghề có uy tín trong và ngoài nước.

       Trong những năm gần đây, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có cơ hội giao lưu cùng bạn bè quốc tế thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn, chương trình hợp tác liên kết quốc tế.